Meeting assistant (MINT)

Prosedíte na schůzkách přes deset hodin týdně?
Nestíháte z každé zpracovat kvalitní zápis?
… pak je tu pro vás MINT

Úvod

Meeting assistant (MINT) pomáhá zpracovat zápisy z pracovních jednání. Automatizuje jejich tvorbu a tím umožňuje účastníkům schůzek soustředit se na podstatné věci.

MINT je nástrojem pro zvyšování efektivity jednání a tím i řídících činností. Poskytne systémovou podporu účastníků v průběhu schůzek. Umožní výstupy z jednání uchovávat a efektivně poskytovat účastníkům i dalším osobám. Umožní identifikovat nově se objevující témata a slabé signály a využít je při řízení rizik či optimalizaci kapacit.

Oblasti použití

Meeting assistant najde uplatnění především ve firmách a organizacích s velkým množstvím pracovních porad. Ať už jde o jednání mezinárodních týmů vedená na dálku, nebo o schůzky osobní. MINT si poradí i se zápisem ze schůzek s vysokým překryvem mezi obory či přepínáním mezi jazyky.

Podle aktuálních studií průměrný vedoucí pracovník na střední úrovni stráví na jednáních 40-50 % svého času, tato jednání jsou však vysoce neefektivní, protože:

 • pouze v 60 % případů jsou rozhodnutí činěna na základě faktů, nikoliv domněnek,
 • pouze v 55% případů jsou v průběhu jednání shrnovány závěry, k nimž se dospělo, a jsou průběžně zaznamenávány,
 • pouze v 30% případů končí jednání pozitivně a závěry jsou stručně shrnuty,
 • pouze v 50% případů je pořízen zápis a v relevantním čase rozeslán zúčastněným.

Dopad nízké efektivity jednání na výkon organizace je o to větší, že efektivita řídícího procesu má zásadní dopad na efektivitu celé organizace.

Technologie

 • přepis řeči na text
 • identifikace mluvčího a diarizace
 • kontextová analýza nestrukturovaných dat
 • obsahová analýza nestrukturovaných dat
 • rozpoznávání řeči
 • mezijazyčné vyhledávání (cross-lingual search)

Demonstrační video

Vybrané funkce

 • akvizice řečových dat z nejrůznějších zařízení (notebook, tablet, mobilní telefon, mikrofonní pole) a komunikačních prostředků (skype, WebEx, atp.)
 • detekce řečové aktivity, identifikace mluvčích a diarizace (určení kdo kdy mluvil)
 • rozpoznávání spontánní řeči z jednání v několika jazycích včetně promluv s měnícím se jazykem (tzv. „code-switching“, který je běžné v business komunikaci)
 • adaptace rozpoznávání na konkrétní doménu (slovník, používané fráze) na základě dokumentů uživatele
 • prohledávání zdrojů v několika jazycích jedním dotazem (význam, ne řetězec)
 • automatické vyhledávání „hot-spots“ (míst, kde se v jednání něco důležitého děje)
 • automatické sumarizace proběhlého jednání (automatické “meeting minutes”)
 • řízené sdílení mezi projektovými týmy či odděleními a sběr zpětné vazby (např. komentáře, odkazy, folksonomie)

Partneři a navazující výzkum

Projekt je financován grantem Technologické agentury České republiky, programem Alfa a řešen konsorciem jedné výzkumné organizace: VUT v Brně (Fakulta informačních technologií, výzkumná skupina BUT [email protected]) a tří firem: Phonexia s.r.o. , Lingea s.r.o., a TOVEK, spol s r.o.

MINT navazuje na národní a mezinárodní projekty, které se zpracováním řeči zabývaly a zabývají:

 • série evropských projektů M4, AMI a AMIDA, http://www.amiproject.org/
 • U.S. DARPA-RATS a IARPA-BABEL
 • MPO: „Multilingvální rozpoznávání a vyhledávání v řeči pro elektronické slovníky“
 • TAČR: “Technologie zpracování řeči pro efektivní komunikaci člověk-počítač – TŘPIT“

a další. Projekt využívá infrastruktury Centra excelence IT4Innovations http://www.it4i.cz/.

BUT Speech@FIT

BUT [email protected] VUT

Výzkumná skupina BUT [email protected] byla založena v roce 1997 a od roku 2002 pracuje na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Zabývá se dolováním informací z řeči: rozpoznáváním řeči, řečníka a jazyka a detekcí klíčových slov. K nejvýznamnějším úspěchům patří nejlepší fonémový rozpoznávač na světě a vynikající výsledky v NIST (americký Národní institut pro standardizaci a technologie) evaluacích v oblasti rozpoznávání jazyka a řečníka. Výzkumníci skupiny jsou pravidelně zváni na prestižní akce, jako např. Johns Hopkins University summer research workshops.

Skupina se zúčastnila 9-ti evropských projektů (FP4/5/6/7, Horizon 2020), je také financována na národní úrovni (MŠMT, MPO, MO a MV) a vládou USA (agentury IARPA a DARPA). BUT [email protected] je aktivní ve vývoji open-source softwaru (KALDI, PHNREC). Disponuje zařízením pro masivní experimenty v oblasti dolování dat (>1000 CPU cores, >370 TB diskové kapacity, >25 výkonných GP-GPU karet a řečové a jazykové databáze).

BUT [email protected], [email protected], +420 5 4114 1284, http://speech.fit.vutbr.cz

Božetěchova 2, 612 66 Brno


Phonexia

Phonexia

Od roku 2006 pomáhá Phonexia svým zákazníkům automaticky získat maximum cenných informací z mluvené řeči. Vyvíjí technologie pro získávání dat z řeči, analýzu hovorů a hlasovou biometrii.

Tyto technologie jsou používány call centry, telekomunikačními společnostmi, bankami, zpravodajskými službami, vládními organizacemi a mediálními archivy.

Phonexia také provádí služby výzkumu a vývoje jako jsou: adaptace řečových technologií pro cílové kanály, vývoj nových jazykových verzí, atd.

Phonexia s.r.o, [email protected], +420 511 205 265, http://phonexia.com

U Vodárny 2a, 616 00 Brno


TOVEK

TOVEK

TOVEK je česká soukromá společnost, která se od roku 1993 specializuje na špičkové technologie pro automatizované zpracování a analýzu textových dat. V minulosti byla OEM partnerem firem Verity a Autonomy. V roce 2012 uvedla na trh vlastní technologii, která je postavena na více než dvacetileté zkušenosti se špičkovými produkty v oboru.

Klienty TOVEK v komerčním sektoru jsou především finanční instituce, poradenské firmy, dodavatelé energií a mobilní operátoři. Ve státní správě jsou to především analytické útvary daňové a finanční správy, policie a armády.

TOVEK spol. s r.o. [email protected], +420 222 728 129, http://tovek.cz

Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha 3


Lingea

Lingea

Lingea se od roku 1997 zabývá vytvářením a analýzou jazykových dat. Pracuje s různými druhy jazykových dat pro více než 40 jazyků. Pro své klienty vytváří nástroje pro efektivní vyhledávání a zpracování textu, překladače a nástroje pro práci s cizojazyčnými daty.

Typickými klienty firmy jsou v komerčním sektoru knižní nakladatelé a společnosti zabývající se výukou cizích jazyků, společnosti využívající vyhledávací nástroje, jako například systémoví integrátoři, softwaroví vývojáři či větší mezinárodní společnosti. Ve veřejném sektoru jsou to často instituce se zahraničním, či mezinárodním přesahem.

Lingea, s.r.o. [email protected], +420 541 233 160, http://lingea.cz

Vackova 9, 612 00 Brno